POCZTA HOSTING ZDJĘĆ ALIASY WWW RADIO PARTY
Darmowe konta pocztowe
Darmowe konta pocztowe Darmowy hosting zdjęć Darmowe aliasy www RadioParty
         Informacje   Regulamin   Pomoc   Kontakt
Regulamin bezpłatnych kont poczty elektronicznej - free.os.pl
 1. Poczta jest udostępniana przez Bizmedia, ul. Przejazd 3, 41-200 Sosnowiec, zwana w dalszej części regulaminu Bizmedia.
 2. Użytkownicy poczty zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem oraz do prawidłowego i zgodnego ze wskazówkami wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. W systemie free.os.pl prowadzonym przez Bizmedia można założyć i korzystać nieodpłatnie z kont pocztowych
  w domenach: @os.pl, @va.pl, @iv.pl, @boy.pl, @bajery.pl, @fuks.pl, @gog.pl, @skejt.biz, @ziomek.biz, @twoj.info, @twoja.info, @najx.com, @e-mail.net.pl, @adresik.com.
 4. Standardowa pojemnośc konta to 5 GB. Jeśli użytkownik będzie potrzebował większej przestrzeni dyskowej, do konta zostanie przypisana nieograniczona pojemność.
 5. Z konta można korzystać za pomocą:
  a) systemu pocztowego pod adresem http://free.os.pl/
  b) programu pocztowego obsługującego protokół POP3 lub IMAP
  c) telefonu komórkowego pod adresem http://m.free.os.pl/
 6. Konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie http://free.os.pl.
 7. Jeśli użytkownik konta nie logował się do konta przez 30 kolejnych dni, Bizmedia ma prawo do usunięcia nieużywanego konta wraz z zawartością.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  a) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  d) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u. Za definicję
  SPAM- u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php
  e) bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://free.os.pl i zapoznawania się z nimi.
 9. Bizmedia nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) sposób, w jaki użytkownicy korzystają z kont pocztowych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  b) pocztę wysłaną oraz przyjmowaną przez użytkowników,
  c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała.
  d) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 10. Bizmedia zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  a) okresowego wyłączania systemu free.os.pl bez uprzedniego powiadomienia,
  b) natychmiastowego zablokowania każdego konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  c) skasowania w sytuacjach wyjątkowych, wszystkiego co znajduje się na serwerach Bizmedia,
  d) zablokowania na serwerach Bizmedia nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników poczty free.os.pl przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego free.os.pl na straty lub niestabilność.
  e) całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronach WWW systemu free.os.pl.
  f) skasowanie konta w przypadku wykrycia próby sprzedaży, wystawienia na aukcje bądź licytacje konta
 11. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Bizmedia konta użytkownika do celów komercyjnych,
  w szczególności poprzez:
  a) wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej na konta użytkowników,
  b) dołączanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej do listów przychodzących i wychodzących z bezpłatnego konta,
 12. Wszelkie działania wymienione w pkt. 10 będą podejmowane bez ingerencji w treść korespondencji użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 13. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 14. Bizmedia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 15. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie free.os.pl pod adresem http://free.os.plDarmowe konta pocztowe | Darmowe aliasy www | Hosting zdjęć | Hosting stron | Pasaż handlowy | System statystyk stron | Rejestracja domen